COVİD-19, BAĞIŞIKLIK, D VİTAMİNİ ÜÇGENİ

D vitamini, güneş ışığının etkisiyle vücutta sentezlenebilen ve günümüzde hormon olarak kabul edilen bir besin öğesidir. Başlıca, iskelet sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Son yıllarda da bağışıklık sistemi ve enfeksiyon hastalıkları üzerindeki etkileri ön plandadır.

D vitamini; birçok enfeksiyon üzerinde doğal ve kazanılmış bağışıklık sistemini düzenleyerek olumlu etkiler göstermektedir. Günümüzde önemli bir halk sağlığı problemi olan D vitamini eksikliği ile enfeksiyonlar arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.

Balık, yumurta, D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve mantar gibi besinsel kaynaklarla bir miktar vücuda alınabilir. UV ışığı altında ciltte de sentezlenebilir.

Güneşe çıkma süresinin azaldığı kış aylarında grip vakaları artmaktadır ve serum D vitamin düzeyinin ve sentezinin azalması bu durumun bağışıklık fonksiyonu ile ilgili olduğunu göstermektedir.

D vitamini COVID-19 sürecinde en çok tartışılan vitaminlerden birisi olmuştur. D vitamininin COVID-19 ile ilişkili olarak gündeme gelmesi immün sistem üzerine olan etkisinden dolayıdır. Hastalıktan korunmak ve hastalığı yönetmek için sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmak önemlidir.

COVID-19’da vaka ve ölüm oranlarının yaşla birlikte arttığı düşünüldüğünde yaşlı bireylerde de sıklıkla D vitamini eksikliği görüldüğünden D vitamininin bağışıklık sistemini düzenlediği görülüyor. D vitamini eksikliği olan bireylerde Covid-19’ un neden olduğu hastalık ve hastalık şiddetini azaltmada D vitamini takviyesi yardımcı olabilir.

Yani D vitamini mikrobiyel ve viral enfeksiyon riskini ve enfeksiyonlardan kaynaklanan ölüm oranını azaltan mekanizmalara sahiptir. Enfeksiyonlardan korunmada da sağlıklı bir bağışıklık sistemi en önemli silahlardan birisidir.

Ayrıca D vitamini antioksidan özelliklere sahiptir ve aynı zamanda mevcut antioksidanların vücuttaki aktivitelerini güçlendirir. Antioksidan vitaminler, bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminlerdir. Bu noktada, yeterli ve dengeli beslenmenin rolü de çok büyüktür.

Bağışıklık fonksiyonlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için vücudun ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin ögelerinin yeterli miktarlarda karşılanması gerekmektedir.

D vitamininin immün sistem üzerindeki bu önemli etkilerine karşın, yetersizliği tüm Dünya’da yaygın olarak görülmektedir. Yeterli D vitamini alımı yetişkin erkek ve kadınlar için günde 600 IU, yaşlılar için günde 800 IU olarak belirlenmiştir.

Bireylerin serum konsantrasyonlarına göre bir destek tedavi planının çıkarılması öncelikli hedef olmalıdır. COVID-19 riski olan bireylerde serum düzeylerini hızlıca yükseltebilmeleri için vitamin D3 ’ün birkaç hafta 10,000 IU/gün olarak alınması daha sonra 5000 IU/gün ile devam edilmesi önerilmiştir. COVID-19 tedavisinde ise daha yüksek dozlar kullanılabilir.

 

KAYNAKÇA

Sevinç BAKAN, Ş. N. (2019). The Effect of Antioxidant Vitamins On Immunity In The COVID-19 Pandemic. EURASIAN JOURNAL OF HEALTH SCIENCES, 140-148.

Yasemin KARAAĞAÇ, E. B. (2020). Viral Enfeksiyonlarda Vitaminler ve Mineraller: COVID-19. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 165-173.

Yücel BÜYÜKDERE, A. A. (2019). D Vitamini ve Enfeksiyon Hastalıkları. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Takviyeleri, 39-45.

Zeynep ATAY, A. B. (2012). Vitamin D ve Güncel Önerileri. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci., 9-12.


0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör